همراهی با فرزندان در فضای مجازی

126
استفاده از فضای مجازی برای بچه ها باید با نظارت والدین اتفاق بیفتد اما نظارت نه به این معنا که بالای سرشان بشینید و صفحه لپتاپ یا گوشی شان را چک کنید.
pixel