1- طراحی پنل مدیریتی سایت

183
در این آموزش یک پنل مدیریتی طراحی میکنیم. تا بتوانیم محصولات جدید را از طریق پنل مدیریت سایت وارد کنیم.
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel