robots.txt چیست

5

در این آموزش میتوانید متوجه شوید که فایل robots.txt چیست و چگونه کار میکند. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید