نگاه نزدیک به تبلت گوگل پیکسل اسلیت

1,085
دیجیاتو
دیجیاتو 10.1 هزاردنبال‌ کننده
دیجیاتو
دیجیاتو 10.1 هزار دنبال کننده