سخنان دکتر محمد امینی زاده نامزد کرمان و راور درباره شفافیت

159

سخنان دکتر محمد امینی زاده نامزد کرمان و راور درباره شفافیت | صفحه آقای دکتر بابایی در اینستاگرام : drmbabaie1400 صفحه آقای دکتر محمد امینی زاده در اینستاگرام: mohamad.aminizadeh | صفحه حامیان: babaie_amini | #انتخابات

بنیانا 348 دنبال کننده
pixel