کابین آبشار رنگ مایع دیاموند

2,931

کابین ابشار رنگ مایع دیاموند کابین پاشش رنگ مایع یا کابین آبشار رنگ (خط رنگ دیاموند) بمنظور جلوگیری از انتشار آلودگی ناشی از پاشش رنگ مایع از کابین آبشار رنگ استفاده می گردد. کابین ها با توجه به تیراژ و ابعاد قطعه و همینطور سطح اتوماسیون مورد استفاده در خط رنگ دارای ابعاد واشکال متنوعی می باشند.این کابین ها به سفارش خریدار از ورق های گالوانیزه ویا استیل ساخته می شود www.diamond-ie.com 56452494