ویدئوی پرزنت و معرفی نرم افزار CRM پارس ویتایگر نسخه 7

1,215

فیلم پرزنت و معرفی نرم افزار CRM پارس ویتایگر نسخه 7. بهبود تجربه کاربری (UX) و ظاهر گرافیکی (UI) نرم افزار قابلیت ها و امکانات جدید