پایگاه نظامی آمریکا در شمال سوریه تخلیه شد

1,000
شبکه روسی «راشاتودی» تصاویر ویدئویی از پایگاه نظامی سابق آمریکا که هم اکنون با خروج نیروهای این کشور به حالت متروک درآمده منتشر کرد که هم اکنون گروهی از کردها در آنجا نگهبانی می دهند.
کلاکت 16 هزار دنبال کننده
pixel