بریتانیا؛ از عضویت در اتحادیهٔ اروپا تا برکسیت

92
در سال ۱۹۷۳ بریتانیا برای سومین بار وارد «جامعه اقتصادی اروپا» شد که امروز آن را «اتحادیه اروپا» می نامیم. پیش از آن ژنرال دوگل، رئیس جمهوری وقت فرانسه به دلیل نگرانی از پیوندهای بریتانیا با آمریکا و کشورهای همسود، درخواست این کشور را وتو کرده بود. دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین، یک بار دیگر حوصله اروپایی ها را امتحان کرد. تلاش او برای کسب عضویت ویژه در اتحادیه به جایی نرسید. در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ بیشتر مردم بریتانیا طی یک همه پرسی به برکسیت یا خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. *** منبع
pixel