ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ارزش هنر موسیقی و بانوان هنرمند در جامعه ایرانی

1,104
این کلیپ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ مصادف با انتخابات شورای شهر تهران تهیه شد. رسالت این برنامه در ارزش گذاری به هنر بانوی ایرانی است و ترویج و اشاعه فرهنگ موسیقی در بین جوانان و خانواده ها را نشانه گرفته ایم و امیدواریم گامی هر چند کوچک در تغییر نگرش و ارتقاء فرهنگ ملی در حمایت از فعالیت های اجتماعی بانوان ایران عزیز بر داریم.

یا ثاراله

3 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel