فوتبال ۱۲۰ | گفتگو با گزارشگر سرشناس انگلیسی، مارتین تایلر (بخش دوم)

458
برنامه ۱۲ تیر ۹۹ || تدوینگر: موحد تاری مرادی || مترجم: علی شهروز ستوده
فوتبال۱۲۰ 4.4 هزار دنبال کننده
pixel