AliF00

AliF00

1 هفته پیش
آقا من به پیشنهاد برات دارم برای کلیپ هایی که میسازی ... چنتا کلیپ رو زاویه دوربینت رو تغیر بده و یکم به سمت بالا بیرش و باز خورد ها رو ببین ... اصلا میتونی خودت اول کلیپ هاتو ببینی و با کلیپ های قبلیت مقایسشون کنی