آموزش خط تولید با کمک تهیه سالاد ماکارانی / کلاس ششم دو / خانم کیانی

182

این کلیپ که توسط دبستان دخترانه واحد 3 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.