جنازه رفسنجانی در زمان تشییع جنازه کجا بود ؟؟؟

2,112

التماس دعا برای عبد حقیر درگاه خدا - طلبه ابراهیم قربانی نهرخلجی

طلبه ظرفشور
طلبه ظرفشور 117 دنبال کننده