یکی از کارکردهای فایل robots.txt

7

در این آموزش میتوانید با یکی از کارکردهای فایل robots.txt آشنا شوید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید