مؤسسه خیریه «امداد اول»

281

مؤسسه خیریه «امداد اول»؛ مشارکت کمیته امداد و همراه اول. همراه اولی های عزیز می تونین از روش های زیر، به صورت مستقیم در کار خیر مشارکت کنین: پیامک 1 به سرشماره 8877 و کد دستوری #8877*

همراه اول
همراه اول 1.8 هزار دنبال کننده