سیستم خشک کردن زئولیتی ظرف ها در ماشین ظرفشویی بوش

269

در ماشین ظرفشویی بوش، ذرات کریستالی زئولیتی قرار دارند که این ذرات رطوبت را جذب کرده و تبدیل به حرارت می کنند. حرارت تولید شده را به ظرف ها بازگردانده و به این روش ظرف ها خشک می شوند.

pixel