قتل در جام جهانی !!

9,346

قسمت سوم ویدئولوژی: حاشیه سازی رسانه ای برای اتفاقات بزرگ را قطعا همه ما مشاهده کردیم، این اتفاق هرساله در جام جهانی می افتد، این بار نیز جام جهانی رنگ و بوی خون به خود گرفت ...

رایان مدیا
رایان مدیا 785 دنبال کننده