مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۱۰ - ولایت از مردم جلو نمی زند!

141

وظیفه ی اصلی ولایت این است که راه و مسیر و هدف را نشان بدهد و مردم را به سمت آن راهنمایی کند. نه اینکه آن ها را با زور راه ببرد. بنابراین، ولایت ارشاد را می کند ولی در مرحله ی عمل، از مردم جلو نمی زند و تا آنجایی که آن ها می خواهند پیش می رود. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.