شهریه هر نیمسال تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

410

کلیه متقاضیان شرکت در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره شهریه دانشگاه پیام نور و شرایط پرداخت آن با شماره روابط عمومی 02128426757 تماس گرفته و یا به پایگاه اینترنتی www.faragir.net مراجعه کنند.

pixel