جلسه ششم سیستم عامل (مدیریت حافظه)

38
در این ویدئو در مورد مدیریت حافظه به روش پیوسته یا همجوار صحبت شده است
pixel