نظر جادی در مورد استارت آپ

277

نظر جادی در زمینه استارت آپ برام خیلی جالب بود. درکل چیزی از استارت آپ ها بیرون نیومده ! مهملاتی به اسم دانش بنیان ...