نوبخت: اقتصاد مقاومتی بحث جدیدی برای ما نیست!

302
302 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نوبخت: اقتصاد مقاومتی همان کتاب امنیت ملی و نظام های اقتصادی دکتر روحانی است و بحث جدیدی برای ما نیست!

بیداری برای ظهور

4 سال پیش
فکر کنم نوبخت اقتصاد مقاومتی رو با اقتصاد ربوی نئوکنزی اشتباه گرفته برجام هم دیدیم آقای نوبخت هسته ای رفت و تحریم ها ماند
pixel