آموزش کارآفرینی : ایده هایتان را به شرکت تبدیل کنید...

77

این دوره آموزشی یک منبع خوب و سریع برای یادگیری کارآفرینی است و در آن یاد می گیرید که چطور ایده های خود را به یک شرکت تبدیل کنید.  عنوان اصلی : 2019 Entrepreneur... دانلود نسخه کامل این آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=105790