باقی ماندن ایران در برجام را نشانه تدبیر دولت ایران

612
اکثریت سران و مسئولان کشورهای جهان، باقی ماندن ایران در برجام را نشانه تدبیر دولت ایران دانستند
pixel