مراسم ترحیم دکتر هومن حسن پور و فرزندشان ( پارسا حسن پور )

17
برگزاری کامل مراسم ترحیم در آرامستان همراه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی،پک پذیرایی،پرسنل مجهز به ماسک و دستکش و...
pixel