عملیات انهدام باند توزیع خانوادگی مواد روانگردان در جنوب پایتخت

8,620

باند خانوادگی توزیع مواد روانگردان که در جنوب پایتخت فعالیت داشت، منهدم شد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده