خشم مسعود کیمیایی در واکنش به درگذشت ناصر ملک مطیعی

2,268
مسعود کیمیایی در پی درگذشت ناصر ملک مطیعی بیان کرد که اگر بخواهد حرف بزند کار به دشنام می رسد.

usguy56

2 سال پیش
خدایش بیامرزد مظهر مردانگی ایرانی.که تازیان را خوش نیامد
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel