تفسیر بازی "هیکارو ناکامورا" - "ویشی آناند" کلاسیک لندن

547
تفسیر بازی "هیکارو ناکامورا" - "ویشی آناند"، ابرتورنمنت کلاسیک لندن 2017 ، مفسر :استادبزرگ دانیل کینگ
pixel