گل حسن شیرمحمدی به ملوان سال ۷۱ - فینال جام حذفی

242
پرسپولیس و ملوان سال ۷۱ - فینال جام حذفی گل دوم پرسپولیس به ملوان توسط حسن شیرمحمدی
pixel