داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

تولید اسیدهای آمینه برای اولین بار در کشور

377

کاربرد محصول: • افزایش سنتز پروتئین در گیاه و در پى آن افزایش عملکرد گیاه • کاهش تجمع نیترات در سبزیجات و میوه ها • بهبود عطر و طعم میوه ها • افزایش مقاومت در برابر تنش ها (تنش هاى سرما، گرما، آفات و بیمارى ها) • افزایش فتوسنتز و ذخیره قند در گیاه و میوه ها • افزایش جذب و انتقال عناصر غذایى به ویژه عناصر کم مصرف آهن، روى و منگنز در گیاه به علت داشتن خاصیت کلات کنندگى • تقویت سیستم ریشه اى گیاه •

فرتی نرس
فرتی نرس 9 دنبال کننده