چشمی بزن- هندسه 2- فصل دایره ، چند ضلعی محاطی تست قلم چی

171

چشمی بزن!!! حل تست هندسه 2- دایره، اشکال محیطی و محاطی، تست قلم چی، توسط دکتر چاشمی، رتبه 11 کنکور سراسری، فارغ التحصیل دانشگاه تهران. تماس با مدرس: 09118573801 مدرس تهران ، مازندران و سمنان

pixel