تیزر نمایش سه روز و هفت دقیقه (۱)

76

ساخت تیزر و کارگردان نمایش: مصطفی کزازی تیزر تبلیغاتی نمایش سه روز و هفت دقیقه محل اجرا : اجرای کافه ای سال اجرا : ۱۳۹۶