شعر جمعه امام زمان ...

813

آخر هفته های ما بی تو، روز تعطیل بود و تنهایی! جمع ما با تو جمع خواهد شد جمعه روزی است که تو می آیی ...

جام جمکران
جام جمکران 1 هزار دنبال کننده