ورکشاپ استاد بهروز بلوری در گالری شلمان

98
اختتامیه نمایشگاه گروهی "داریسان" روز چهارشنبه 19 دی 97 با ورکشاپ استاد سعید امدادیان، بهروز بلوری و مهدی علایی نژاد در گالری شلمان پایان یافت. نمایشگاه و ورکشاپ "داریسان" به همت و هنربانی رضا عمادی برگزار گردید.
pixel