حکم شرعی روزه گرفتن نوجوانان کم توان

860

بخش احکام برنامه تسبیح 95 - برنامه دوم - پخش از شبکه جهانی جام جم پاسخ به سوال احکام - سن روزه گرفتن برای دختر و پسر چه زمانی می باشد و برای نوجوان کم توان چه حکمی دارد ؟