سوپر گل مهدی قائدی به شاهین

1,723

گل دوم استقلال به شاهین توسط مهدی قائدی به ثمر رسید.

pixel