ظهور نزدیک است

205
پاسخ به یک شبهه در مورد امیدواری به نزدیک بودن ظهور @panahian_ir منبع
محمد حسین 38 دنبال کننده
pixel