مستند بحران خاموش (فاجعه بزرگ در مهد کودک و مدارس)

195

فاجعه ای که در مدارس و مهدهای کودک در حال رخ دادن است؛ از کی تا حالا رقص جزو تربیت فرزندان شده ؟! مستند "بحران خاموش" را در سینمامارکت تماشا کنید https://www.cinemamarket.ir/p/e10d https://www.cinemamarket.ir