دورهمی با موضوع کوچینگ با علی سخاوتی

719
در یک دورهمی دوستانه در تعالی سازان، در خصوص کوچینگ، پای صحبت علی سخاوتی نشستیم تا تعریف کوچینگ، transformation ، change ، منشا و هدف نهایی کوچینگ را مرور کنیم...
تیغ و ترمه
%80
کارگردان: کیومرث پوراحمد مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
تیغ و ترمه
pixel