مبانی تنظیم لول ها در میکس

93

در این آموزش همراه با وارن هارت باشید تا مبانی تنظیم لول ها در مرحله میکس را بیاموزید … تنظیم مناسب لول در میکس اولین و مهمترین نکته در بوجود آمدن یک میکس بالانس و حرفه ای است . و هرکسی میتواند روشی را برای انجام این تنظیمات داشته باشد . شما در این آموزش با تکنیک هایی که وارن هارت برای تنظیم لول ها در میکس استفاده میکند آشنا خواهید . http://mixwiththemasters.net/product/start-setting-level-mix/

pixel