تبلیغ اپلیکیشن شمیم سلامتی معرفی اپلیکیشن نسخه یاب

1,175

و حالا تبلیغ به سبک اپلیکیشن شمیم سلامتی(معرفی اپلیکیشن نسخه یاب)! تلفیق جاذبه طنز با حال و هوای فیلم فارسی های قدیم را در این تبلیغ ببینید.