خبر خوب با باب پراکتور، تصویر شخصی Good News with Bob Proctor | Self Image

343
در این برنامه باب در مورد تصویر شخصی، اینکه چطور باید ساخته شه و اینکه اصلا تصویر شخصی چی هست توضیح میده و بعد سوالات مردم رو پاسخ میده Good News with Bob Proctor | Self Image https://youtu.be/QlDHuoeuWLk www.FarsiVideos.com
pixel