#به_وقت_کتاب/معرفی کتاب "توسکا" اثر مهدی اخوان لنگرودی

71

“به وقت کتاب” سرویس جدید لنگرخبر در بخش فرهنگی اجتماعی است که جمعه های هر هفته کتاب یکی از نویسندگان لنگرودی در آن معرفی می شود. در چهارمین قسمت معرفی کتاب توسط سرویس فرهنگی اجتماعی لنگرخبر کتاب "توسکا" اثر مهدی اخوان لنگرودی معرفی می شود. مهدی اخوان لنگرودی متولد سال ۱۳۲۴ در لنگرود، دانش آموخته ی دانشگاه تهران در رشته ی جامعه شناسی و مقیم آلمان است. او نخستین مجموعه ی شعرش با نام «سپیدار» را در سال 1345 منتشر کرده است. همچنین کتاب های «چوب و عاج»، l

pixel