6 تفاوت کوچینگ و مشاوره

278
ایده آل کوچینگ 20 دنبال‌ کننده
278 بازدید
اشتراک گذاری
در این ویدئو به توضیح 6 تفاوت کوچیگ و مشاوره می پردازیم. این تفاوت ها به معنی برتری یکی به دیگری نیست. هرکدام از این دو روش در جای خود می توانند به شما کمک کنند اما با دانستن این تفاوتها می توانید انتخاب کنید در چه موقعیتی از چه روشی کمک بگیرید.
pixel