ارزشیابی سهام شرکت ها

1,212
مرکز مالی ایران کارگاه آموزشی ارزشیابی سهام شرکت ها (مقدماتی) را برگزار می کند؛ در این ویدئو با سرفصل ها و جزئیات آن آشنا شوید.
pixel