نمونه کد زبان‌های مختلف برای استفاده از سرویس‌های متن کاوی فارسی‌یار

19
در این ویدئو کوتاه نحوه تولید نمونه کد فراخوانی APIهای رایگان متن کاوی فارسی‌یار به زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف (از جمله JavaScript، NodeJS، Java، PHP، Go، Ruby، Python، C، Swift و ...) با استفاده از واسط کاربری Swagger و نرم‌افزار Postman توضیح داده شده است. https://text-mining.ir
pixel