داغترین‌ها: #Copa America 2019

جلسه دهم-معرفی برخی توابع تعریف شده زبان پایتون

251

در این جلسه آموزشی به معرفی برخی توابع تعریف شده زبان برنامه نویسی پایتون می پردازیم، زبان برنامه نویسی پایتون دارای تعداد بسیار زیادی کتابخانه آماده برای کاربردهای مختلف می باشد که هر کدام از این کتابخانه ها نیز شامل تعدادی متد و تابع ارزشمند می باشند، ما در این جلسه آموزشی تعدادی از پر کاربردترین این متدها را مورد بررسی قرار داده و مثالهای از آنها را ارائه می دهیم. آکادمی آنلاین درسمن https://darsman.com

حسین

حسین

1 ماه پیش
for i in range(0,256): ...: print(i,':',chr(i))