ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تشریح قلب گوسفند (بخش دوم)

887
یکی از دستگاه های مهم بدن مهره داران دستگاه گردش خون است قلب در مرکز این دستگاه حیاتی قرار دارد. و با انقباضات متوالی و مکرر خود خون را در سراسر بدن به گردش در می آورد. قلب پستانداران برخلاف تفاوت هایی که نسبت به یکدیگر دارند از نظر ساختمان کلی و طرز عمل مشابه هستند. هدف آموزشی کلی در این تشریح (( بررسی ساختار داخلی قلب گوسفندو آشنایی با اجزاء آن)) است. در این تشریح به موارد زیر پرداخته می شود: ا-مطالعه درون بطن و دهلیز راست و چپ پس از برش و مشاهده بر آمدگیهای ماهیچه ای درون آنها 2- مشاهده و مطالعه دریچه های سینی ششی و سینی آئورتی و هم چنین دو لختی و سه لختی 3- مشاهده مدخل سرخرگهای اکلیلی(کرونری) در بالای سینی آئورتی 4- مقایسه تفاوت ضخامت دیواره بطنهای چپ و راست با یکدیگر و دلیل آن

u_9948263

4 ماه پیش
خیلی ممنون عالی بود
pixel