فیلم/ تقدیر از خانواده جانباز شهید «سیدنورخدا موسوی» در جشنواره سرزمین نور

17

قدردانی از خانواده جانباز شهید «سیدنورخدا موسوی» در جشنواره ملی ره‌آورد سرزمین نور در ادامه قابل مشاهده است.

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12